fbpx
23. juni 2020

Nyt nummer af ”Nyborg før og nu” på gaden

Corona-krisen har ikke forhindret, at der er blevet arbejdet intens med lokalhistorien! De lokalhistoriske kræfter i byen – museum, arkiv og bibliotek – er endnu en gang gået sammen om at samle en stribe gode historier af lokalt tilsnit.

  Årbogens første artikel markerer et jubilæum, idet det netop nu – i juni 2020 – er hundrede år siden, Nyborgs nye Ting- og Arresthus i Stendamsgade blev indviet. Den nye institution var en direkte følge af den retsplejereform, der betød en formel adskillelse af den dømmende og den udøvende magt. Aksel Andersen leverer den fængslende historie. 

  Med ”En smed i Nyborg” skildres på et stykke personalhistorie og et stykke erhvervshistorie – oven i købet med tråde til byens kulturhistoriske museum, Borgmestergården. Det er nemlig den nuværende smed på Borgmestergården, Lars (Lasse) Jacobsen, der ruller historien ud.

  Årbogens tredje artikel er et godt bevis på, at der ligger masser af spændende historie begravet på kirkegården. Her drejer det sig om både tyske og allierede krigsgrave, som man kan finde på Nyborg Assistenskirkegård. Historien leveres af en af årsskriftets stabile bidragydere, John Maalø Larsen.

  ”Min barndom på Holmen” er – som titlen antyder – en erindringsartikel, der uden tvivl vil vække genklang hos mange nyborgensere. Jørgen Havshøi fortæller sin personlige historie om en opvækst på Holmen i 1940’erne og 50’erne.

  Og så slutter årbogen af med et historisk, men alligevel aktuelt emne: udgravninger på Nyborg Slot. Forfatteren er museumsinspektør Claus Fr. Sørensen, der for nylig har forfattet bogen om ”Nyborg Fæstning”.

   Er man ikke medlem af Nyborg Museumsforening, kan ”Nyborg før og nu 2019” købes i Lokalhistorisk Arkiv, på Nyborg Bibliotek, på Borgmestergården, i boghandlen i Nyborg og i vores Webshop.

Prisen er 158 kroner.

 

Foto fra Jørgens Havshøis artikel om ”Min barndom på Holmen”. Liv – og forretningsliv – på Knudshovedvej: til højre bager Olesen, Schous Sæbehus og slagter Pryds.