fbpx
31. maj 2013

Kongens Bælter – ny udstilling på Borgmestergården

Kongens Bælter – Historien om de indre danske
farvande

7. juni til 5. august 2013

En ny særudstilling på Borgmestergården sætter fokus på
historien om de indre danske farvande. Det er også historien om
Storebælt, om post og passagerer, færger og broer og om Nyborgs
centrale rolle i Danmarkshistorien som infrastrukturelt knudepunkt.
Udstillingen åbner som en kickstart til Kulturnatten i Nyborg
fredag den 7. juni klokken 15 med en lille reception.

Lige siden det danske rige blev samlet i 986 har de tre
farvande, Lillebælt, Storebælt og Øresund altid været centrale
trafikale knudepunkter. Det har været vigtigt for Danmark at
kontrollere disse farvande. Først en række borge og siden
fæstninger har bidraget til dette sammen med en stærk flåde.
Storebælt, Lillebælt og Øresund har derfor haft en vital betydning
for det danske riges historie og udvikling. Denne udstilling vil
sætte fokus på nogle af de elementer, der har haft størst
betydning.

Det er Nyborgs rolle som infrastrukturelt knudepunkt, der alt
andet lige har defineret byens historie gennem snart 850 år. Først
som politisk centrum som mødested for det danske parlament og siden
residensstad indtil 1560. Dernæst som en af de tre fæstningsbyer,
der kontrollerede farvandene i det danske rige (Fredericia ved
Lillebælt; Nyborg ved Storebælt og København ved Øresund). Og
endeligt først som færgeby og siden som stedet, hvor
Storebæltsbroen forbinder øst og vest i Danmark.

Infrastrukturen er helt central i forståelsen af Nyborgs
historie før, nu og i fremtiden, hvor fortællingen om
middelalderens konger og nutidens færger og broer er lige vigtige
kapitler, og historien om Nyborg som infrastrukturelt knudepunkt
indgår som en væsentlig del af arbejdet med at gøre Nyborg til en
værdig kandidat til at blive optaget på UNESCOs
verdensarvsliste.