fbpx
17. marts 2020

Hurra for de frivillige

Selvom vi pt. har måttet bede alle museets frivillige om at holde sig hjemme, er der stadig grund til at kippe med flaget for deres store bidrag. Afdelingsleder Mette Ladegaard Thøgersen har skrevet en klumme, der hylder museets frivillige.

For et par uger siden uddelte Ældreudvalget i Nyborg Årets Frivilligpris. I år gik prisen til Kirsten Petersen fra Alzheimerforeningen. På museet har vi selv haft den store fornøjelse at arbejde sammen med Kirsten i forbindelse med ” Kultur på hjernen”, der er et kultur-og sundhedsprojekt for yngre demente. Og Kirsten har i den grad fortjent prisen.
I 2019 arbejdede 40% af alle danskere frivilligt. Ved Østfyns Museer har vi langt over 300 frivillige – heraf er ca. de 150 engageret i Nyborg ved Nyborg Slot & Kulturarv. Det er rigtig mange.
Hertil kommer de to museumsforeninger i Nyborg og Kerteminde, som tilsammen tæller i alt 3600 støttemedlemmer.
Takket være de frivillige og foreningerne har museet en solid forankring i lokalsamfundet. Herved får museet gode ambassadører, som fortæller om museet til venner og familie – og måske endda tager dem med på museum i ny og næ. Denne ambassadøreffekt er utrolig værdifuld og kan ikke købes for penge.
På museet er de frivillige engageret i forskellige arbejdsgrupper, og hovedparten af opgaverne koncentrerer sig om historieformidling.
Således også på Borgmestergården, hvor der f. eks. er frivillige i dragtlauget, i smedjen, i køkkenet, i urtehaven, ved isbåden, i guidekorpset etc. Alle disse frivillige sikrer, at museets gæster får en kvalitetsoplevelse ud over det sædvanlige – bl. a. fordi formidlingen foregår i øjenhøjde: Syersken fra dragtlauget sidder med nål og tråd i hænderne, alt imens hun engageret fortæller om den 1500-tals dragt, hun er i gang med at sy. Og den besøgende kan bare spørge løs. Det er en hands on-formidling baseret på begejstring og engagement.
Museet har også et stort guidekorps. Takket være de frivillige guider, kan vi tilbyde et flot program af gratis rundvisninger i den gamle kongeby i hele sommerhalvåret.
Det er også de frivillige, der året rundt fortæller om slotsprojektet i formidlingspavillonen til gæster fra nær og fjern. Alt sammen gratis kvalitetstilbud, som alene tilbydes takket være de frivillige.
Om kort tid går det igen løs med årets Danehof. Dragtlauget, buelauget og ambrøstlauget stiller op sammen med de mange ryttere og frivillige i optog, gadespil, til dans, som skatteopkrævere, praktiske hjælpere og meget andet. Det lokale engagement er helt afgørende for at kunne afvikle en middelalderfestival i stor skala, men det sikrer også, at gæsterne får en helt særlig og autentisk oplevelse med hjem.
Den frivillige indsats kan ikke stå alene. Der skal investeres i de frivillige – også i form af lønnede medarbejdertimer til koordinering, tovholderfunktioner mv.
Det er vigtigt, at de frivillige er klædt på til den opgave, de skal udføre, men de også skal anerkendes og værdsættes; ellers gider ingen at være med. Brugt med omhu og omtanke er den frivillige indsats i kultursektoren er en meget stor ressource, som kan give værdi for de frivillige, institutionen og såmænd også samfundet som helhed.
For Nyborg Slot & Kulturarv/ Østfyns Muser gør de frivillige en stor forskel. Stort tillykke til Kirsten Petersen med Årets Frivilligpris. Og hurra for alle de frivillige.
Klummen herovr blev bragt i Lokalavisen Nyborg den 17. marts 2020.
Billede: En af de frivillige i Nyborg Slots Dragtlaug sørger for at også nogle af museets yngste gæster får en god oplevelse.