fbpx
28. maj 2018

5 ting du skal huske før dit bryllup!

– hvis altså dit ægteskab skal indgås i renæssancen!

1) Få lov af din farSom regel blev din kommende mand eller kone valgt for dig, da giftermål i høj grad handlede om alliancer mellem slægter og ikke om kærlighed. Var du forelsket, kunne du dog godt gå til dine forældre og høre deres syn på sagen, men det var i sidste ende deres beslutning.
2) Prissæt din brud/brudgomAlliancen mellem jeres to familier var ikke kun mundtlig. Ved trolovelsen blev der også udvekslet værdier, og brudeprisen skulle fastsættes. Brudeprisen var den pris gommen måtte betale for, at bruden nu blev en del af hans familie. Det lyder mærkeligt i vores øre, at man kunne prissætte en brud, men i virkeligheden handlede det om at give brudeparret den bedste start på ægteskabet og et økonomisk fundament. Bruden tog på den anden side værdier med ind i ægteskabet i form af medgift eller morgengaver.
3) Få lov af din præstEfter reformationen i 1536 forsøgte kirken at få mere og mere ejerskab over indgåelsen af ægteskab. Lysning blev en del af denne proces, og gik i al sin enkelthed ud på, at en trolovelse først var officiel, når den var blevet offentliggjort af præsten i kirken. Dette blev efterhånden sædvane og blev nedfældet som lov i 1582.
4) Hold dig på måtten indtil bryllupsnatten!Mange anså trolovelsen som ligeværdigt med indgåelse af ægteskabet, og ofte flyttede folk sammen allerede efter denne. Men hvis du ikke ville ses ned på af kirken og de bedre samfundslag, der betragtede denne skik som en usædelighed, måtte du blive i din egen seng til ægteskabet var på plads.
5) Skaf nye lagner – og andet husgerådAnskaffelsen af udstyr, så som køkkentøj, linned, rok osv., var en stor del af det at blive gift i renæssancen. Hvis du var dårligt stillet, trådte fællesskabet til og sørgede for, at brudeparret fik det nødvendige udstyr. Det var ligefrem en skik, at den ene, eller begge hver for sig, gik rundt i landsbyen og bankede på hver enkelt dør for at få, hvad der kunne undværes. I nogle egne anså man det lige frem for en form for bodsgang, og man måtte derfor ikke tale, komme indenfor eller drikke under tiggergangen.
Billedtekst: Christian 2. levede ikke helt op til datidens normer for ægteskabelig moral. Her ses han med sin elskerinde Dyveke. Foto fra optog til Danehof.